Lihtne töögraafikute planeerimise, jälgimise ja tööajaarvestuse lahendus.

Lisainfo

Piiratud tööjõuressurss, ootamatused, graafikute planeerimise keerukus, ülevaate puudumine, palgaarvestuse ajakulu - need on kitsaskohad, mis kummitavad paljusid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid.

Rotales on loodud just selliste kitsaskohtadega hakkama saamiseks.

Tõhus planeerimine

Rotales arvestab piiranguid automaatselt, vabastades kasutaja tähelepanu tööjõu efektiivsema planeerimise jaoks.

Kiireneb planeerimise protsess ja väheneb inimlike vigade arv.

Tööaja registreerimine telefoni teel

Telefoni teel tööaja registreerimine avab täiesti uued võimalused graafikute jälgimiseks ja tööaja täpsemaks arvestamiseks.

Paraneb teenuse kvaliteet, kuna graafiku kõrvalekalletest teavitatakse koheselt, mis võimaldab ootamatustele kiiresti reageerida.

Kvaliteetne tööaja aruandlus

Palgaarvestuse protsess kiireneb, kuna kvaliteetne kuu tööaja aruanne on koheselt kättesaadav.